Wzorce nastawcze

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie wzorców nastawczych – do 300 mm.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskich,

– odchyłka długości.

© 2019 QUALITY WELDS