DORADZTWO SPAWALNICZE​

Spawanie to proces, w którym kluczowym aspektem zapewniania jakości jest nie tylko umiejętności spawacza i urządzenia spawalnicze, ale cykl procesów od omówienia specyfikacji Klienta poprzez zamówienie materiałów, spawanie, kontrolę oraz terminową wysyłkę. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że spawanie jest procesem wpływającym na nasze bezpośrednie bezpieczeństwo. W swoim codziennym życiu wielokrotnie spotykamy wyroby łączone za pomocą tych metod.

Uprawnienia dla spawaczy z Wielkopolski i nie tylko

W związku z powyższym zapewnienie końcowej jakości dla wyrobów spawanych wymaga specjalnego podejścia, uzyskania uprawnień spawaczy, a także zaangażowania wszystkich komórek przedsiębiorstwa w podejmowaniu właściwych i świadomych decyzji na poszczególnych etapach produkcji. Na pomoc w tej kwestii przychodzi nam norma ISO 3834 Zapewnienie jakości w spawalnictwie, która w sposób dość szczegółowy opisuje wymagania i zależności pomiędzy komórkami firmy. Celem przytoczonej normy jest zapewnienie jakości w procesach spawania i pokrewnych.

Jak uzyskać uprawniania spawaczy?

Nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu uprawnień spawalniczych oraz wdrażaniu wyżej wymienionych norm w przedsiębiorstwach. Posiadamy niezbędną wiedzę do zaimplementowania wymagań w przytoczonych normach w struktury firmy.

Kolejną ważną sprawą są uprawnienia spawaczy oraz technologia spawania. Przedsiębiorstwo prowadzące roboty spawalnicze musi mieć odpowiednio wykwalifikowany personel spawalniczy, czyli spawacza z odpowiednimi uprawnieniami do spawania w danej metodzie. Dodatkowo wymagana jest uznana technologia spawania WPQR, którą uznaje się na podstawie prób spawania i odpowiednich badań w uznanym laboratorium zgodnie z EN ISO 15614. Takie podejście w pełni pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wykonywane przez przedsiębiorstwo prace spawalnicze, a właściwie technologia spawania została dobrana właściwie.

Certyfikacja wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych

Specjalizujemy się we wdrażaniu i pomocy przy certyfikacji na zgodność z następującymi normami:

  • EN ISO 3834 “Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”

  • EN 15085 “Kolejnictwo – spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych”

  • EN 1090 “Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” łącznie ze znakowaniem CE na wyroby budowlane

Dodatkowo pomagamy przy:

  • kwalifikowaniu technologii spawania wpqr i wps – współpracujemy z uznanymi w Polsce laboratoriami,

  • uzyskaniu stosownych uprawnień spawaczy,

  • badaniach złączy spawanych,

  • inspekcjach spawalniczych,

  • pomiarach geometrycznych,

  • wzorcowaniu używanych przyrządów pomiarowych.

© 2019 QUALITY WELDS