Macki pomiarowe

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie  macek pomiarowych zewnętrznych i wewnętrznych– do 300 mm.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– powtarzalność wskazań,

– błędy wskazań macki pomiarowej w całym zakresie pomiarowym.

© 2019 QUALITY WELDS