Wysokościomierze analogowe i elektroniczne

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie wysokościomierzy (analogowych noniuszowych, elektronicznych) – do 1000 mm.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskich,

– błędy wskazań wysokościomierza w całym zakresie pomiarowym.

© 2019 QUALITY WELDS