Spoinomierz

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie spoinomierzy spawalniczych.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– błędy wskazań przy pomiarze wysokości spoin czołowych,

– błędy wskazań przy pomiarze grubości spoin pachwinowych,

– błędy wskazań przy pomiarze głębokości podtopień.

© 2019 QUALITY WELDS