Laboratorium wzorcujące

Wymagania w różnego rodzaju gałęziach przemysłu stale rosną, a co za tym idzie – rośnie również poziom świadomości Klientów dotyczącej zapewnienia jakości. To ostatnie możliwe jest dzięki zachowaniu wiarygodności pomiarowej. Liczne normy – ISO 9001 czy ISO 3834 – nakładają na producentów zakładów produkcyjnych obowiązek wzorcowania przyrządów pomiarowych przynajmniej raz w roku. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma odpowiednie świadczenie tego typu usług.

Wzorcowanie narzędzi pomiarowych

Wzorcowanie – zwane również kalibracją – jest weryfikacją dokładności przyrządów pomiarowych. To proces, którego zadaniem jest ustalenie, czy pomiary wzorcowanych urządzeń spełniają ogólnie przyjęte normy dotyczące miar. Operacja ta kończy się wystawieniem stosownego świadectwa wzorcowania z wynikami pomiarów. Czynności te wykonują profesjonalne laboratoria wzorcujące.

PODEJŚCIE PROCESOWE

W naszym laboratorium wzorcującym świadczymy usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych długości oraz kąta. Oferujemy szybką realizację, atrakcyjne ceny, a także w miarę możliwości – odbiór osobisty narzędzi pomiarowych. Priorytetem naszej działalności jest zadowolony Klient. Wykorzystujemy wzorce odniesienia i przyrządy pomiarowe, które podlegają wzorcowaniu w renomowanych laboratoriach wzorcujących. Obecnie kwalifikujemy nasze laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025, dzięki czemu będziemy mogli realizować działalność naszej firmy na jeszcze wyższym poziomie.

Ocena zgodności i etykietowanie

Jeśli Klient sobie tego życzy, wystawiamy ocenę otrzymanych wyników wzorcowania przyrządów pomiarowych w oparciu o wymagania Klienta. Ponadto na specjalne życzenie naszych zleceniodawców świadczymy usługę znakowania otrzymanych przyrządów – grawerujemy, a także naklejamy etykietę kalibracyjną.

Przebieg realizacji usługi wzorcowania narzędzi pomiarowych

Etap I

Pierwszy kontakt z klientem,
Ustalenie warunków współpracy i dodatkowych wymagań.

Etap II

Przekazanie narzędzi do laboratorium wzorcującego,
Nadanie numerów ewidencyjnych.

Etap III

Czyszczenie narzędzi,
Sezonowanie narzędzi w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

Etap IV

Wzorcowanie narzędzi pomiarowych,
Wystawienie świadectwa wzorcowania.

Etap V

Przekazanie narzędzi Klientowi,
Wystawienie faktury.

Kalibracja narzędzi pomiarowych

Świadczone przez nasze laboratorium wzorcujące usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych charakteryzuje wysoka jakość, profesjonalizm, zaangażowanie, a także przystępne ceny. Zajmujemy się wzorcowaniem wysokościomierzy, szczelinomierzy, mikrometrów oraz innego sprzętu pomiarowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, którą wraz z wyceną znajdziesz w zakładce Cennik. Zapraszamy do kontaktu!

© 2019 QUALITY WELDS