Średnicówka mikrometryczna dwupunktowa

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– błędy wskazań średnicówki w całym zakresie pomiarowym.

© 2019 QUALITY WELDS