Folie wzorcowe do pomiaru grubości

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie folii wzorcowych do pomiaru grubości.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka grubości folii wzorcowej.

© 2019 QUALITY WELDS