Miary zwijane (przymiary wstęgowe)

Miary zwijane (przymiary wstęgowe) Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie miar zwijanych – do 50 m.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– długość odcinków.

© 2019 QUALITY WELDS