Przymiary sztywne, półsztywne, linijki

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie przymiarów sztywnych, półsztywnych, linijek – do 2 m.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– długość odcinków.

© 2019 QUALITY WELDS