Przyrządy suwmiarkowe analogowe i elektroniczne

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych(analogowych noniuszowych, elektronicznych) w tym głębokościomierzy i grubościomierzy) – do 1500 mm. 

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria. W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

 – odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskich,

 – odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowych,

 – odchyłka równoległości pomiędzy powierzchniami pomiarowymi, 

– błędy wskazań suwmiarki w całym zakresie pomiarowym, – błąd łącznej szerokości szczęki płaskowalcowej

© 2019 QUALITY WELDS