kątownik

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie kątowników dwuramiennych 90°

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka płaskości lub prostoliniowości powierzchni pomiarowej,

– odchyłka równoległości,

– odchyłka prostopadłości kąta zewnętrznego i wewnętrznego.

© 2019 QUALITY WELDS