Poziomnica budowlana

Poziomnica budowlana Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie poziomnic budowlanych.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– błąd długości pęcherzyk ampułek pomiarowych,

– błąd ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki pomiarowej do pomiaru poziomu i pionu.

© 2019 QUALITY WELDS