Cennik wzorcowania przyrządów pomiarowych 2019

Rodzaj przyrządu Podgląd Zakres Cena

Do 250 mm

Powyżej 250 - 500 mm

Powyżej 500 - 1000 mm

Powyżej 1000 - 1500 mm

25 zł

40 zł

70 zł

120 zł

Do 300 mm

Powyżej 300 – 600 mm

Powyżej 600 – 1000 mm

65 zł

75 zł

120 zł

0 – 75 mm

75 – 150 mm

150 – 300 mm

30 zł

40 zł

60 zł

0 – 75 mm

75 – 150 mm

150 – 300 mm

50 zł

60 zł

80 zł

0 – 300 mm

25 zł

-

40 zł

-

40 zł

Do 3 m

Do 5 m

Do 20 m

Do 50 m

12 zł

25 zł

50 zł

65 zł

1 listek

3 zł

-

40 zł

Do 0,5 m

Do 1 m

Do 2 m

35 zł

40 zł

60 zł

Wszystkie typy

45 zł

-

50 zł

Szt.

25 zł

do 2 m

55 zł

-

40 zł

Do 300 mm

Do 600 mm

35 zł

45 zł

-

150 % ceny

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Czas wzorcowania wynosi do 5 dni roboczych

Do każdego przyrządu wystawiane jest świadectwo wzorcowania

W trakcie składania zamówienia proszę ustalić termin i sposób przekazania przyrządów do wzorcowania.

© 2019 QUALITY WELDS