Szczelinomierz listkowy

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie szczelinomierzy listkowych.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka grubości każdego listka szczelinomierza.

© 2019 QUALITY WELDS