Szczelinomierz klinowy

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie szczelinomierzy klinowych.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka szerokości szczelinomierza klinowego.

© 2019 QUALITY WELDS