Mikrometry zewnętrzne

Laboratorium QWLab oferuje wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych (analogowych, elektronicznych) – do 300 mm.

Usługa wzorcowania realizowana jest przy użyciu przyrządów wzorcowanych przez Krajowe Laboratoria.

W trakcie wzorcowania wyznaczane są następujące parametry:

– odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskich,

– odchyłka równoległości pomiędzy powierzchniami pomiarowymi,

– nacisk pomiarowy,

– błędy wskazań mikrometru w całym zakresie pomiarowym.

© 2019 QUALITY WELDS